Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Michał Szarna

Zastępca Przewodniczącego SU: Tatiana Nowak

Członek SU: Zofia Mazurkiewicz

Członek SU: Hanna Jakubowska

Członek SU: Natalia Mstowska

 

Regulamin Samorządu