Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego w Alternatywnym Gimnazjum w Kłodzku

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego w Alternatywnym Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku

 

Linki do stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego:


Informacje dla maturzystów: http://www.maturzysty.info

Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów: http://www.uczelnie.info.pl

Informacje o uczelniach, kierunkach, studiów: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

Możliwości Kształcenia w Europie: http://ec.europa.eu

Informacje o studiowaniu za granicą: http://www.dreamfoundation.eu

Katalog zawodów, testy, uczelnie: http://www.kluczdokariery.pl

Katalog zawodów, testy, uczelnie: http://praca-enter.pl

Testy na orientację zawodową: http://www.dreamfoundation.eu

Gra komputerowa pozwalająca na zbadanie predyspozycji zawodowych: http://www.paninformatyk.com.pl

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów: http://men.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna- informacje o egzaminie maturalnym: http://www.cke.edu.pl

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym: http://www.ore.edu.pl

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym (dla uczniów): http://www.ore.edu.pl/dla-uczniow

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym (dla rodziców): http://www.ore.edu.pl

Ogólne informacje o szkołach: http://www.szkolnictwo.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze: http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół: http://www.perspektywy.pl

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze, informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje: http://www.koweziu.edu.pl

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów: http://men.gov.pl

Informacje na temat poszukiwania pracy, możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+): http://zielonalinia.gov.pl/

Informacje na temat poszukiwania pracy, możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+): www.mlodziez.org.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP: http://www.ohp.pl

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową: http://www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektyw: http://www.perspektywy.pl/portal

Publikacje Euroguidance: http://euroguidance.pl

Urząd Pracy m.st. Warszawy: http://www.up.warszawa.pl

Oświatowe ABC - Krok przed decyzją: http://www.ore.edu.pl

Oświatowe ABC - Obalamy mity o egzaminie: http://www.ore.edu.pl/

Rozwijam skrzydła- filmy animowane dla gimnazjalistów: http://new.koweziu.edu.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES: https://ec.europa.eu

Dokumenty Europass: http://europass.org.pl

Informacje na temat dokonywania wyboru zawodu: http://www.interklasa.pl

Informacje na temat dokonywania wyboru zawodu: http://maturzysta.dlastudenta.pl/l

Pismo Ministra Edukacji ws. nowej wyszukiwarki kierunków studiów: https://dokumenty.mein.gov.pl

Narzędzia dla maturzystów do wyszukiwania kierunków studiów: https://edukacja.gov.pl/