List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Pobierz


Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Pobierz


Opieka Psychologiczno Pedagogiczna

Pobierz


Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Pobierz


Profilaktyka zachowań ryzykownych.

Fundacja Poza Schematami zaprasza do korzystania z portalu internetowego: Mądra Ochrona - Mniejsze Ryzyko - www.madraochrona.pl

Pobierz


Wniosek o wydanie opinii

Pobierz


Zgłoszenie do poradni nowe

Pobierz