Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Jonasz Bulaczek

Zastępca Przewodniczącego SU: Paweł Lekan

Członek SU: Wiktoria Szkotak

Członek SU: Anna Pinkas

Członek SU: Wojciech Opaliński

 

Regulamin Samorządu