„Kto nie pamięta historii skazany jest na ponowne jej przeżycie”

George Santayana

Wydarzenia lat 40 XX wieku to jeden z najtrudniejszych okresów w historii nie tylko Polski, ale i także Europy i świata. Pęknięcia na kartach historii wyrażone w tragediach osobistych milionów ludzkich istnień, targanych okrucieństwem wojny i antyhumanitarnych ideologii, pozostawiły rysę w pamięci. Spotkanie z wojenną historią jest lekcją wrażliwości i patriotyzmu z którą zmierzyliśmy się jako uczniowie klas III i IV Alternatywnego Liceum.

Dnia 5 października br. uczniowie wspomnianych III i IV klas LO ZSA odbyli niezwykle ważną lekcję historii II wojny światowej, wizytując w muzeum Auschwitz-Birkenau. Pierwszą część zwiedzania stanowił obóz koncentracyjny Auschwitz utworzony w czerwcu 1940 r. na terenie dawnych koszar wojska polskiego. W obszarze kompleksu budynków znajdują się pomieszczenia przestawiające przedmioty należące do więźniów, wiele zdjęć ukazujących ich oblicza, a także dokumentacja w postaci fotografii i szkiców relacjonująca okrutne działania nazistów. Ogrom okrutnych działań hitlerowców najdotkliwiej ukazał pobyt na terenie dawnego krematorium oraz pod Ścianą Straceń. Na obszarze drugiej części obozu, Birkenau, znajdują się pozostałości baraków drewnianych oraz baraki murowane, które służyły za miejsce pobytu więźniów. Przebywanie w ścianach tych budynków  stanowiło przypomnienie o ogromie działań III Rzeszy w zakresie eksterminacji narodu żydowskiego. Miejsce to przesiąknięte jest wspomnieniami bólu i cierpienia poległych, a każdy podmuch wiatru niesie przypomnienie o dramatycznych warunkach w jakich musieli funkcjonować.

Refleksję ze zwiedzania miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau może stanowić parafraza słów przewodnika, który życzył nam, abyśmy nigdy nie byli obojętni wobec historii, gdyż zawsze może ona powrócić.

 

Anna Pinkas kl. IIIB