Jonasz Bulaczek z kl. 4B i Michał Szarna z 2B uczestniczyli w IV Dolnośląskim Kongresie Młodzieży w Krzyżowej zorganizowanym przez Fundację "Merkury", Polską Radę Organizacji Młodzieżowych PROM, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych , Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego i Ziębickie Centrum Kultury.