Dominik Suszczyński z kl. 3B, Miłosz Deptuła z 2B oraz Bartosz Czelnik z 2A to laureaci odpowiednio – pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w III Szkolnym Turnieju Szachowym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski ALO. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Michałowi Szarnie za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju.