Zespół Szkół Alternatywnych

Losowy numerek dnia

Szczęśliwy numerek:

13

Facebook

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Wymagania maturalne

Wymaganiamaturalne 2021

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:
14 X
11 XI
23 XII - 3 I
4-17 I
1-6 IV
1-3 V
4-7 V
3 VI
4 VI
24 VI

Projekt Łazik


Projekt Łazik Księżycowy
SZKOŁA w działaniu

Ważne terminy

Ważne terminy

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2021 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2021 roku

Instrukcja maturalna

Instrukcjamaturalna 2021

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2021 r.

Terminy 2021

Ważne terminy
dla uczniaw roku szkolnym
2020/2021

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Sukcesy

Mimo pandemii i trudów zdalnej nauki, Ida Szebla z kl. 2A nie ustaje w zdobywaniu laurów w konkursach i festiwalach muzycznych. Gratulujemy!

1.W XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Jeremiego Przybory - jest to bardzo prestiżowy konkurs, w którym biorą udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści,  Ida zdobyła III miejsce.

https://youtu.be/SUKhDo_bNf0?t=3188

Obrazy newsów: idaszebla16.jpg


2. W Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa i A .Litwina w Kielcach  -  zajęła I miejsce i zdobyła nagrodę specjalną , czyli nagranie w profesjonalnym studio nagraniowym.

https://www.youtube.com/watch?v=RSI4GHxwqYk&feature=youtu.be

Obrazy newsów: idaszebla17.jpg

3.Ponadto w ostatnim czasie otrzymała wyróżnienie na festiwalu Wielcy Nieobecni w Malborku oraz II miejsce na III Festiwalu Piosenki bez Granic w Jędrzejowie.

https://youtu.be/blpKmt24nrY?t=5169

Obrazy newsów: idaszebla18.jpg

Komunikat

Obrazy newsów: wykrzyknik-2jpg.png

W panelu bocznym umieszczone zostały nowe wymagania maturalne 2021.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne – chcemy pokazać, na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

 

Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

 

Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

 

Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

 

Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele-praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów przeprowadzanych wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

 

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

 

Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada br. Prosimy, aby wysyłać je na adres: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które na kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

 

Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

 

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych zostaną opracowane arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

 

Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

 

Czym są wymagania egzaminacyjne?

 

Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

 

Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

 

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

 

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.: 

 

[Punkty 1-3 to część dotycząca egzaminu ósmoklasisty]

 

4) w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut); 


5) w przypadku
egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 

  • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

 

 

Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

PREZENTACJA

Komunikat

Obrazy newsów: wykrzyknik-2jpg.png

W  tygodniu 23-27 listopada 2020 będziemy nadal pracować w systemie on- i offline, według zamieszczonego na stronie szkoły NOWEGO planu.

 

W tym tygodniu wszystkie lekcje trwają po 45 minut.

 

PLAN LEKCJI

Wideokonferencja dot. rodziny

List od wojewody

 

Wideokonferencja połączona z warsztatami odbędzie się 25 listopada 2020 r. w godz. 9.00-15.00 (z uwagi na obostrzenia sanitarne - w formie on-line). Szczegółowy program oraz link do wydarzenia otrzymają osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdRWeDA5woSff19HipW9JIFFgsBk96dyHwiGzK61R0wch7jw/viewform?usp=sf_link

Zastępstwa

ZASTĘPSTWA PIĄTEK, 20 LISTOPADA

 

1,2 lekcja - 3AB - zajęcia odwołane (chemR, j.polskiR, j.angP)


KL. 3B - zajęcia offline cały dzień

 

KL. 3A - PRÓBNE TESTY

8.15 - 11.25 - MTEMATYKA  (koniec pracy z arkuszem najwcześniej o 10.45)

sala 19 - p. Cugowska (Tokarz, Dulski, Malesz, Broszko, Bal)

sala 18 - p. Grodzicka (Piotrowska, Awiżeń, Chojnacka, Sobów, Unuczek)

sala 20 - p. Czyszczoń (Bilecki, Gałusza, Hutman, Milke, Makuch)

 

PRZERWA - 11.25 - 11.40 (UCZNIOWIE POZOSTAJĄ W KLASACH)

DYŻUR: Z. CZYSZCZOŃ/Z.GRODZICKA

 

11.40 -13.30  JĘZYK POLSKI - sale jak wyżej; koniec pracy z arkuszem najwcześniej o 13.00

sala 19 - p. Szeremeta

sala 18 - p. Trybukiewicz

sala 20 - p. Ditrich

 

UCZNIOWIE POJEDYNCZO OPUSZCZAJĄ SALE po 1. i 2. części testów

(dyżur na korytarzu w czasie pisania - p. Marzenka)

KOMUNIKAT

Obrazy newsów: wykrzyknik-2jpg.png

UWAGA   NAUCZYCIELE   ALTERNATYWNEGO   LO !


SZKOLENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z  TESTPORTALU ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK (19 listopada) o GODZ. 16.00  na platformie MS TEAMS.  Proszę wszystkich nauczycieli o wzięcie udziału w tej formie doskonalenia.

Mariola Łuszczewska

Skuteczne strategie działania w obecnej rzeczywistości - człowiek, zespół, technologia

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim oraz Prelegentów, chciałbym zaprosić na kolejną konferencję online, kierowaną do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców dzieci i młodzieży szkolnej.

Podczas konferencji „Skuteczne strategie działania w obecnej rzeczywistości – człowiek, zespół, technologia” otrzymacie Państwo solidną dawkę wiedzy z zakresu psychologii oraz technologii.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się we wtorek 24 listopada o godzinie 18.00 i potrwa do 20.00. Obowiązują zapisy przez stronę: https://edu.documaster.pl/konferencje-listopad

Każdy uczestnik webinaru otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Pierwsza część wydarzenia będzie dotyczyła psychologii i coachingu: Czy Twoje przekonania i postawy wobec życia ułatwiają, czy utrudniają Ci adaptację do obecnej sytuacji?

Na to pytanie postarają się odpowiedzieć Renata Gut, założycielka i zarządzająca Instytutem Talentów Flashpoint w Polsce, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego oraz dr Anna Brzosko, doradca i edukator, specjalizująca się w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o talenty i mocne strony, także związana z ALK w Warszawie.

W drugiej części będzie praktyka. Dyplomowana nauczycielka języka z polskiego z 36-letnim stażem zawodowym i doradczyni metodyczna – Danuta Haller z Wołowa wraz z ekspertem w sprawach technologii – Mateuszem Wojtczakiem, pokażą Państwu:
➡ jak utrzymać skupienie i zaangażowanie uczniów podczas lekcji zdalnych,

➡ co zrobić w sytuacji, gdy dochodzi do awarii serwerów?

Będzie także mowa o roli powtarzania i notowania, jako nieodzownego elementu nauczania oraz jak wprowadzić ten nawyk do zdalnych lekcji.

Konferencja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Documaster Campus – rozwiązania umożliwiającego prowadzenie zdalnych lekcji, a jej transmisja będzie dostępna za pośrednictwem serwisu YouTube.

Proszę o rozpropagowanie konferencji wśród Waszych nauczycieli oraz rodziców uczniów.

Gorąco zachęcam do udziału w tym wydarzeniu,

Pozdrawiam,

Marek Sieczka

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

st.wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plan lekcji z ważnym komunikatem

Obrazy newsów: wykrzyknik-2jpg.png

W tygodniu 16 - 20 listopada 2020 będziemy pracować w systemie on- i offline, według zamieszczonego na stronie szkoły planu; celem tej zmiany jest poprawa higieny pracy nauczycieli i uczniów, pozostawienie uczniom pewnej swobody w wyborze czasu i formy pracy offline oraz korzystania z wybranych źródeł wiedzy.

W tym tygodniu wszystkie lekcje trwają po 45 minut.

W piątek 20 listopada podsumujemy ten system pracy i ustalimy plan na następny tydzień.

 

PLAN LEKCJI

Techniki nauki

Biblioteka szkolna

Obrazy newsów: biblioteka.jpg

 

Biblioteka szkolna działa, gdyby ktoś potrzebował wypożyczyć książkę, proszę o informację na e-maila do mnie. Książki będą do odebrania w sekretariacie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,634,791 unikalne wizyty