W ramach programu NOWA SZKOŁA, NOWA SZANSA uczniowie, którzy mają świadectwo z paskiem - zwolnieni z opłat czesnego.


PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Jeżeli Państwa dziecko ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem (otrzymało świadectwo "z paskiem") i złożą Państwo podanie o przyjęcie dziecka do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w ZSA w nieprzekraczalnym terminie do końca zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym, to nie płacą Państwo za naukę dziecka w liceum przez cały cykl nauki pod warunkiem utrzymania przez dziecko średniej co najmniej 4,75 i zachowania min. bardzo dobrego.
Szczegółowy regulamin promocji do pobrania tutaj -> SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.