O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor szkoły. Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w odpowiednim terminie kompletu dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

*) w późniejszym terminie (do 20 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia, odpis aktu urodzenia, 2 fotografie legitymacyjne oraz opinie i orzeczenia PPP.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata pod uwagę brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (szczegółowe zasady poniżej).


Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na 2 raty.
Wpisowe do szkoły wynosi 900 (dziewięćset) zł.

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania Rodziców uczniów przyjętych do szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani listownie.

W wypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

UWAGA!!
HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI

DO ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego odbywają się między innymi  na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (ok. 10 minut). Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w szkole podstawowej, lecz ma na celu poznanie jego zainteresowań i motywacji do dalszej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje intelektualne kandydata, jego motywację do zdobywania wykształcenia oraz poziom kultury osobistej.

Możliwe do zdobycia punkty rekrutacyjne (30):

 1. Rozmowa kwalifikacyjna – 10p.
 2. Zaświadczenie OKE o egzaminie po klasie ósmej - 10p.
  (średni wynik: 100 – 90% – 10p.; 89 – 80% – 8p.; 79 – 70% – 6p.; 69 – 60% – 4p.; 59 - 50% - 2p.)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - 10p., w tym:
 1. oceny z j. polskiego i z matematyki: celujący – 3p.; bardzo dobry – 2p.
 2. osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim/rejonowym lub ogólnopolskim - maksymalnie 4p.

Na podstawie zdobytych punktów rekrutacyjnych zostanie sporządzona lista rankingowa.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO KLAS 1. ALTERNATYWNEGO LO NA ROK SZK. 2024/2025

 

 • PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY(pobrane ze strony szkoły zsa.klodzko.pl) – do 19 czerwca 2024. Podanie musi być wypełnione (wszystkie konieczne informacje) i podpisane czytelnie przez oboje Rodziców;
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ(oryginał) oraz dyplomy za osiągnięcia - w terminie 21 czerwca - 1 lipca 2024;
 • ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po I etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;
 • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY(oryginał) w dniach 3 - 10 lipca 2024;
 • ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po II etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;
 • OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY (na stronie szkoły - kod nadany podczas składania podania) - 12 lipca 2024.
 • POZOSTAŁE DOKUMENTY (odpis aktu urodzenia, 2 zdjęcia, opinie i orzeczenia PPP) - do 23 sierpnia 2024.
  ul. Łużycka 8
  57-300 Kłodzko
  tel. 74 867 22 28, 693552787
  e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zsa.klodzko.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ALTERNATYWNYCH

PLACÓWKA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ


ul. Łużycka 8
57-300 Kłodzko
tel. 74 867 22 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsa.klodzko.pl


ALTERNATYWNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Skutecznie przygotujesz się do matury i dostaniesz na wymarzone studia!!!

W czołówce liceów w Polsce wg rankingu Perspektyw

 

 

 

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • Skuteczną opiekę wychowawczą i dydaktyczną oraz poczucie bezpieczeństwa,
 • Obowiązkową naukę jęz. angielskiego na poz. rozszerzonym w grupach wg poz. zaawansowania,
 • Odrębne lekcje konwersacji z języka angielskiego,
 • Drugi język obcy do wyboru,
 • Indywidualne profilowanie ucznia – wybór rozszerzeń wg potrzeb edukacyjnych i zainteresowań
 • Zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów obowiązkowych na maturze oraz z "rozszerzeń"
 • Zajęcia laboratoryjne na uczelniach wrocławskich (uniwersytet i politechnika),
 • Kontakt z wielką sztuką – wystawy, spektakle, premiery filmowe.

Stosowany w Alternatywnym Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku system indywidualnego profilowania stwarza uczniom możliwość pobierania nauki wybranych przedmiotów bez konieczności wtłaczania ich w ramy ustalonych odgórnie profili kształcenia. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia z przedmiotów na poziomie rozszerzonym odbywają się w niewielkich grupach.

Dzięki systemowi indywidualnego profilowania w ALO mogą znaleźć dogodne warunki rozwoju zarówno miłośnicy przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych lub przyrodniczych. W momencie zapisów nowo przyjmowani uczniowie nie muszą od razu dokonywać wyboru profilu swojego dalszego kształcenia. Mają na to jeszcze dwa lata, podczas których mogą dokładniej sprawdzić swoje możliwości w zakresie wybieranych przedmiotów. Natomiast już od pierwszej klasy wszyscy uczniowie realizują na poziomie rozszerzonym język angielski, w grupach według poziomów zaawansowania.

Zindywidualizowany program nauczania pozwala zarówno na znaczne rozszerzenie wiedzy uczniom wybitnie uzdolnionym, jak i na znalezienie pomocy w nauce i szansy nadrobienia braków uczniom, którzy z różnych powodów mieli trudności w dotychczasowej edukacji. Jest to możliwe dzięki pracy w małych grupach, zajęciom dodatkowym, przyjaznemu regulaminowi szkoły, a także umiejętnościom nauczycieli, potrafiącym przystępnie, życzliwie i skutecznie nauczać.

 

!!! UWAGA PROMOCJA TYLKO W TYM ROKU !!!

Szczególna oferta promocyjna dla
absolwentów podstawówek w 2024 roku
zwolnienie z opłat czesnego uczniów, którzy mają
świadectwo „z paskiem”
stała opłata 300 zł/mies. dla pozostałych uczniów
przez wszystkie 4 lata nauki w LO

Promocja ważna tylko do 21 czerwca 2024