„Kto nie pamięta historii skazany jest na ponowne jej przeżycie”

George Santayana

Wydarzenia lat 40 XX wieku to jeden z najtrudniejszych okresów w historii nie tylko Polski, ale i także Europy i świata. Pęknięcia na kartach historii wyrażone w tragediach osobistych milionów ludzkich istnień, targanych okrucieństwem wojny i antyhumanitarnych ideologii, pozostawiły rysę w pamięci. Spotkanie z wojenną historią jest lekcją wrażliwości i patriotyzmu z którą zmierzyliśmy się jako uczniowie klas III i IV Alternatywnego Liceum.

Dnia 5 października br. uczniowie wspomnianych III i IV klas LO ZSA odbyli niezwykle ważną lekcję historii II wojny światowej, wizytując w muzeum Auschwitz-Birkenau. Pierwszą część zwiedzania stanowił obóz koncentracyjny Auschwitz utworzony w czerwcu 1940 r. na terenie dawnych koszar wojska polskiego. W obszarze kompleksu budynków znajdują się pomieszczenia przestawiające przedmioty należące do więźniów, wiele zdjęć ukazujących ich oblicza, a także dokumentacja w postaci fotografii i szkiców relacjonująca okrutne działania nazistów. Ogrom okrutnych działań hitlerowców najdotkliwiej ukazał pobyt na terenie dawnego krematorium oraz pod Ścianą Straceń. Na obszarze drugiej części obozu, Birkenau, znajdują się pozostałości baraków drewnianych oraz baraki murowane, które służyły za miejsce pobytu więźniów. Przebywanie w ścianach tych budynków  stanowiło przypomnienie o ogromie działań III Rzeszy w zakresie eksterminacji narodu żydowskiego. Miejsce to przesiąknięte jest wspomnieniami bólu i cierpienia poległych, a każdy podmuch wiatru niesie przypomnienie o dramatycznych warunkach w jakich musieli funkcjonować.

Refleksję ze zwiedzania miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau może stanowić parafraza słów przewodnika, który życzył nam, abyśmy nigdy nie byli obojętni wobec historii, gdyż zawsze może ona powrócić.

 

Anna Pinkas kl. IIIB

Dnia 04.10.2023r.  wybraliśmy się z klasą IA na spektakl pt. „Antygona’’, na podstawie dramatu Sofoklesa w reżyserii Jarosława Szwec.

Treść „Antygony’’, mimo że powstała w starożytności, jest wciąż aktualna, gdyż porusza ponadczasowe, uniwersalne tematy i problemy walki dobra ze złem, moralności, odwagi i odpowiedzialności. Powstały spektakl świadczący o bogactwie i wartości dzieł Sofoklesa przedstawia prawdy boskie i ludzkie.

Dramat rozpoczyna stylizowana walka potomków Edypa: Eteoklesa i Polinika i obaj bracia giną w bratobójczej walce. Władzę przejmuje Kreon, który odegrał w przedstawieniu jedną z najważniejszych ról. Antygona nie chciała wysłuchać siostry i złamała zakaz, przez co została skazana na wyrok śmierci, czego następstwem było samobójstwo syna Kreona -  Hajmona i żony Eurydyki.

Wszyscy aktorzy rewelacyjnie spisali się na scenie, włożyli w swoje role całe serce i duszę. Na scenie pełnili rolę tebańczyków, wcielających się w postacie z dramatu. Zgodnie z budową antycznej tragedii w wydarzeniach uczestniczy chór, zapowiadający następstwo wydarzeń i wygłaszający mądrości ludu.

Warto również zwrócić uwagę na scenografię. Kostiumy aktorów były tematyczne, związane z czasem, w którym rozgrywają się wydarzenia. Charakterystyka bohaterów, każdy element ubioru, był perfekcyjnie dopracowany. Rekwizyty minimalistyczne, rozmieszczone na scenie, ale takie w zupełności wystarczyły. Kolumny, elementy uzbrojenia, wyglądały jak te z epoki. Całość dopełniła muzyka oraz niezwykła gra świateł. Pozwala to lepiej zrozumieć tragizm bohaterów.

Dzięki przygotowanemu przez „Impart Centrum’’ spektaklowi, można przybliżyć losy bohaterów „Antygony’’, poznać ich wygląd przez co lepiej utrwalimy dzieło Sofoklesa. Widz koncentruje się na słowach bohaterów, relacjach międzyludzkich.

Gra aktorów porusza wrażliwość widzów i pobudza świadomość świadków scenicznych wydarzeń.

Bardzo ciekawy spektakl. Do obejrzenia zachęcamy nie tylko uczniów, ale także dorosłych. Warte polecenia!

Maria Mandryk
kl. I A

W minionym tygodniu, korzystając z pięknej pogody, klasa 3A pożegnała lato. Spotkanie odbyło się na działce, którą gościnnie udostępnili rodzice jednego z uczniów. Były pieczone kiełbaski i jabłka, zimne i gorące napoje i dużo radości z przebywania w kojącym szkolne stresy otoczeniu natury.

13 września uczniowie klasy 1A wyruszyli do Folwarku Szyfrów w Ławicy. Uczestnicy podzielili się na dwa zespoły, po czym zabrali się za rozwiązywanie przydzielonych im zagadek. Zadania wymagały od uczestników myślenia analitycznego, współpracy, a także szybkości, ponieważ czas na nie był ograniczony. Wśród nas ujawnili się prawdziwi odkrywcy i dzięki współpracy wszystkie zadania wykonaliśmy. Spędziliśmy ten słoneczny dzień razem przy ognisku oraz na wspólnych zabawach. Była to niezapomniana przygoda, która okazała się  świetnym sposobem na integrację. Chcemy więcej!

Uczciliśmy 80. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Obecny na uroczystości prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich – Witold Listowski apelował o prawdę, zniesienie przez obecne władze Ukrainy zakazu ekshumacji pomordowanych Polaków oraz zaprzestanie kultu zbrodniarzy.