Godziny pracy sekretariatu:

od 7:30 do 15:30 w dni nauki szkolnej,

w okresie ferii, wakacji i przerw świątecznych może ulec zmianie