Osoby zainteresowane udziałem w IX edycji konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii." proszę o zgłaszanie jutro chęci udziału w etapie szkolnym, który odbędzie się 30 listopada.

Uwaga, zgodnie z regulaminem konkursu:
udział w konkursie mogą wziąć uczniowie z III klas liceów. Pozostali uczniowie mogą wypełnić test i w przypadku zakwalifikowania się do II etapu mogą wziąć udział w etapie wojewódzkim, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji etapu wojewódzkiego.