Zespół Szkół Alternatywnych

Losowy numerek dnia

Szczęśliwy numerek:

19

MEN

List Minister

Edukacji Narodowej

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Dni wolne

Dni wolne od zajęć
Gimnazjum
(2017/2018)

1. 1 listopada;
2. 23 grud. - 1 stycz.;
3. 13 - 28 stycznia;
4. 29 mar. - 3 kwie.;
5. 18 - 20 kwietnia.;
6. 30 kwietnia;
7. 2 maja;
8. 4 maja;
9. 7-8 maja;
10. 31 maja;
11. 1 czerwca;

Liceum
(2017/2018)

1. 1 listopada;
2. 23 grud. - 1 stycz.;
3. 13 - 28 stycznia;
4. 29 mar. - 3 kwie.;
5. 30 kwietnia;
6. 2 maja;
7. 4 maja;
8. 7-8 maja;
9. 31 maja;
10. 1 czerwca;

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2017 roku

Sprawozdania 2017

Sprawozdania zegzaminów 2017

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2017 roku

Dostosowanie gimn.

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego
w 2017 roku

Egzamin gimnazjalny

Zdawalność matury

Wybierz studia

Instrukcja maturalna 2017

Instrukcjamaturalna 2017

Egzamin gimnazjalny

Zasady egzaminu

gimnazjalnego 2017

Matura 2017

Informacje o zasadachmatur w 2017 roku

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Regulamin konkursu

REGULAMIN
XI Powiatowego Konkursu
Kultury Języka Polskiego
2016/2017

Pod hasłem:
"Poznaj po słowie, co kto ma w głowie"
[przysłowie]I. Cele konkursu:


* Upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury języka polskiego;
* Kształcenie umiejętności świadomego przestrzegania norm poprawności językowej;
* Upowszechnianie przekonania o znaczeniu społecznym informatywnej funkcji języka;
* Budzenie wrażliwości na piękno i bogactwo ojczystego języka.

II. Tematyka konkursu i wymagania stawiane uczestnikom:


1. Konkurs podejmuje tematykę i odwołuje się do umiejętności związanych z kulturą języka polskiego, przede wszystkim w ujęciu normatywnym.
2. W konkursie mogą brać udział zainteresowani problematyką kultury języka polskiego uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu kłodzkiego.
3. Uczestnik powinien znać i poprawnie stosować zasady ortografii i interpunkcji, fonetyki, słowotwórstwa, składni, frazeologii i fleksji;
4. Etap szkolny obejmuje:
część pisemną- test poprawności językowej ;
5. Etap powiatowy (finał ) obejmuje:
część pisemną - test poprawności językowej;
część ustną - przygotowaną prezentację (czas 3- 5 minut) na temat:
„Kto czyta książki, żyje podwójnie”


III. Komisje konkursowe


1. Dla sprawnego przeprowadzenia konkursu organizatorzy upoważniają dyrektorów szkół i placówek oświatowych biorących udział w Konkursie do powołania Szkolnej Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.
2. Szkolne Komisje Konkursowe:
- przekazują zainteresowanym uczniom informacje o tematyce, wymaganiach i organizacji Konkursu,
- przeprowadzają szkolny etap konkursu i oceniają prace jego uczestników,
- zgłaszają organizatorowi swój udział w finale Konkursu (dane laureata etapu szkolnego, który w finale będzie reprezentował Szkołę oraz zgodę rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku ucznia na potrzeby Konkursu),
3.Organizator Konkursu:
- opracowuje arkusze i modele odpowiedzi do I i do II etapu Konkursu,
- ustala listę uczestników II etapu (finału) Konkursu, biorąc pod uwagę wyniki szkolnego etapu ,
- przeprowadza II etap (finał) Konkursu,
- przyznaje nagrody zwycięzcom Konkursu.

IV. Organizacja i przebieg Konkursu


1. Konkurs składa się z III etapów:
- etap szkolny /pisemny/ przeprowadzany w zgłoszonych szkołach (do 10 marca 2017);
- etap powiatowy (II - pisemny, III - ustny) w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku (17 marca 2017).
2. Szkolny etap Konkursu powinien się odbyć do 10 marca 2017r..;
Zgłoszenie uczniów do finału do 15 marca 2017r.;
3. Koszty organizacji I etapu Konkursu ponosi szkoła biorąca udział w Konkursie.
4. Szkoła zapewnia uczniowi - laureatowi możliwość udziału w II etapie Konkursu.
Każda szkoła typuje dwóch finalistów, którzy reprezentują szkołę w finale. W przypadku, gdy kilkoro uczniów uzyska tę samą liczbę punktów, szkoła organizuje "dogrywkę" we własnym zakresie, tak aby wyłonić dwóch uczestników finału.
5. Organizatorzy dostarczą szkołom biorącym udział w Konkursie arkusz konkursowy do I etapu oraz regulamin Konkursu.
6. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej dokonuje powielenia przesłanego arkusza konkursowego, zachowując pełną dyskrecję treści korespondencji.

V. Nagrody


1. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO, okolicznościowy dyplom i nagrodę rzeczową.
2. Uczestnicy, którzy uzyskali 2. i 3. wynik w III etapie (finale) Konkursu, otrzymają tytuł laureata Powiatowego Konkursu Kultury Języka Polskiego, okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Uczestnicy III etapu (finału) Konkursu otrzymują tytuł finalisty Konkursu i okolicznościowe dyplomy oraz upominki;
4. Nauczyciele - opiekunowie finalistów otrzymują pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

VI. Czas i miejsce


1. Organizator konkursu poinformuje wszystkie gimnazja powiatu kłodzkiego o organizowanym w tym roku szkolnym XI Powiatowym Konkursie Kultury Języka Polskiego pod hasłem " Poznaj po słowie, co kto ma w głowie " do 28 lutego 2017r.
2. Szkoły decydują o udziale w Konkursie przeprowadzając I (szkolny) etap w formie testu ; test i regulamin będzie dostarczony pocztą elektroniczną.
3. Szkoły przeprowadzą I etap i zgłoszą uczniów wytypowanych do finału telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową podając:
imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę (z adresem i telefonem) oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna do 15 marca 2017r.
Termin zmagań finałowych, które odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku przy ul. Łużyckiej 8: 17 marca 2017r. (piątek), godz. 9.00
4. HARMONOGRAM eliminacji finałowych:
a) godz. 9.00 - przyjazd uczestników z opiekunami, poczęstunek;
b) godz. 9.30 - 10.30 - test pisemny;
c) godz. 10.30 - 12.00 - sprawdzanie testów przez komisję/nauczycieli opiekunów;
godz. 10.30 - 12.00 - część ustna (prezentacje przed komisją);
d) 12.00 - 12.30 - obrady komisji - ustalanie całkowitej punktacji (z części ustnej i pisemnej);
e) 12.30 - 13.00 - uroczyste ogłoszenie wyników XI PKKJP, rozdanie nagród;

VII. Kryteria oceny przygotowanej wypowiedzi ustnej/prezentacji


I Treść: 10p. (pomysłowość, dynamika, bogactwo językowe)
II Wykonanie: 10p. (kontakt wzrokowy, mowa ciała, dykcja, modulowanie głosu, tempo, poprawność językowa)
Razem 20p.
Uwagi:
Wypowiedź powinna trwać 3-5 minut.
Temat 2016/2017:
„Kto czyta książki, żyje podwójnie"

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia do Konkursu
Zgoda na publikację wizerunku

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.47
1,538,437 unikalne wizyty