Zespół Szkół Alternatywnych

Losowy numerek dnia

Szczęśliwy numerek:

3

Facebook

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezpieczeństwa

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-GIS

List Minister
Edukacji Narodoweji Głównego Inspektora
Sanitarnego

MEN

List MinisterEdukacji Narodowej

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:

1. 1 listopada;
2. 11 listopada;
3. 23 grud.-1 stycz.;
4. 2-3 stycznia;
5. 10-20 lutego;
6. 9-14 kwietnia;
7. 1-3 maja;
8. 4-8 maja;
9. 12 czerwca;
10. 25 czerwca;

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2020 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2020 roku

Instrukcja maturalna 2020

Instrukcjamaturalna 2020

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2020 r.

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zasady rekrutacji do liceum

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

 

O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły.

Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w terminie do

30 czerwca br. kompletu dokumentów:

 

  1. Podanie o przyjecie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie ósmoklasisty

 

*) w późniejszym terminie (do 15 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia oraz 3 fotografie legitymacyjne

 

Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu dokumentów podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do ALO w ZSA. Przy podejmowaniu decyzji Komisja Rekrutacyjna uwzględnia ocenę zachowania oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (bez języków obcych). Szkoła może nie przyjąć kandydata, który ma ocenę zachowania niższą niż dobra i/lub którego średni wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (bez języków obcych) jest niższy niż 50%.

Informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata wysyłane będą do wszystkich pocztą w terminie do 15 lipca br.

 

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania rodziców uczniów przyjętych do Szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani listownie. 

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na 2 raty. 

 

Wpisowe do szkoły wynosi 750 zł

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

 

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

Wygenerowano w sekund: 0.12
2,441,763 unikalne wizyty