Zespół Szkół Alternatywnych

Losowy numerek dnia

Szczęśliwy numerek:

18

Facebook

Telefon

Dyrektor szkoły

Pedagog

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Wymagania maturalne

Wymaganiamaturalne 2021

Projekt Łazik


Projekt Łazik Księżycowy
SZKOŁA w działaniu

Ważne terminy

Ważne terminy

Podręczniki

Listy podręcznikówobowiązujących w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpieczeństwa.

Politechnika

Zajęcia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzkoła

MEN

List DolnośląskiegoKuratora Oświaty

Projekt UE

PROJEKT'Międzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szkoły

ubezpieczenia uczniów

Szkoła w działaniu

Dni wolne

Dni wolne od zajęć:
14 X
11 XI
23 XII - 3 I
4-5 I
6 I
18-29 I
1-6 IV
1-3 V
4-7 V
3 VI
4 VI

Materiały pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze

na egzaminach w 2021 roku

Dostosowanie LO

Dostosowanie warunków i form

przeprowadzania egzaminu
maturalnego
w 2021 roku

Instrukcja maturalna

Instrukcjamaturalna 2021

Egzamin maturalny

Zasady egzaminumaturalnego w 2021 r.

Terminy 2021

Ważne terminy
dla uczniaw roku szkolnym
2020/2021

Porady maturalne

Poradnikimaturalne

Zdawalność matury

Wybierz studia

Pajacyk

EFS


Szkoła przystąpiła do projektu Pracownie komputerowe dla szkół, edycja 2007.
Komputery współfinansowane są z EFS.

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zasady rekrutacji do liceum

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

 

O przyjęciu do Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor szkoły.

Warunkiem formalnym przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie w terminie do

30 czerwca br. kompletu dokumentów:

 

  1. Podanie o przyjecie do ALO w ZSA (do pobrania TUTAJ)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

 

*) w późniejszym terminie (do 15 sierpnia!) należy dostarczyć kartę zdrowia oraz 3 fotografie legitymacyjne

 

Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu dokumentów podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do ALO w ZSA. Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata  w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w szkole podstawowej, lecz ma na celu poznanie jego zainteresowań  i motywacji do dalszej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje intelektualne kandydata, jego motywację do zdobywania wykształcenia oraz poziom kultury osobistej. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata pod uwagę brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  

Informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata wysyłane będą do wszystkich pocztą w terminie do 15 lipca br.

 

W drugiej połowie sierpnia br. odbędą się zebrania rodziców uczniów przyjętych do Szkoły z Dyrektorem i przedstawicielem Zarządu. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani listownie. 

 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowego, którą należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, jednak nie później niż do 20 sierpnia br. Istnieje możliwość rozłożenia wpisowego na 2 raty. 

 

Wpisowe do szkoły wynosi 750 zł

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

 

*) dla osób przyjętych do Szkoły

 

UWAGA!!

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI
DO ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
1. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (pobrane ze strony zsa.klodzko.pl) – skan podania (wypełnione obie strony, z ocenami za I półrocze) - można składać online, do 26 czerwca 2020. Podanie musi być wypełnione (wszystkie konieczne informacje), podpisane czytelnie przez oboje Rodziców i zeskanowane w formie 1 pliku (nazwa pliku to imię i nazwisko dziecka);
2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oryginał), ORYGINAŁ PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY oraz dyplomy za osiągnięcia- dostarczone do szkoły po uprzednim ustaleniu terminu (data, godz.) z sekretariatem szkoły (74/867-22-28) - w terminie 26 CZERWCA - 3 LIPCA 2020;
3. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po I etapie rekrutacji - po informacji telefonicznej;
4. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał) w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2020, dostarczone do szkoły po uprzednim ustaleniu terminu (data, godz.) z sekretariatem szkoły;
5. ODBIÓR DOKUMENTÓW uczniów niezakwalifikowanych do przyjęcia po II etapie rekrutacji - od 5 sierpnia, po informacji telefonicznej;
6. OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY (na stronie szkoły) - 11 SIERPNIA 2020.
7. POZOSTAŁE DOKUMENTY (odpis aktu urodzenia, 2 zdjęcia, opinie i orzeczenia PPP) - do końca sierpnia, po telefonicznym ustaleniu terminu.

Wygenerowano w sekund: 0.02
3,324,169 unikalne wizyty